Mónus Illés utcai ovi Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda
Kincses Kultúróvoda

A Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda
mint „Kincses Kultúróvoda”

Az EMMI által kiírt, Kincses Kultúróvoda pályázat megnyerésével 2018-ban lehetőséget kaptunk egy tágabb kulturális programsorozat tervezésére. Az évek folyamán széleskörű kapcsolatrendszert alakítottunk ki partnereinkkel, civilszervezetekkel, a környékbeli kulturális intézményekkel, így ez megkönnyítette a programok megtervezését. A pedagógiai programunk egyik fő feladata a népi hagyományok ápolása, ezért a nevelőtestülettel úgy gondoltuk, hogy a pályázati célként az ezzel kapcsolatos tevékenységeket emelnénk ki. Az óvodai néphagyományőrző tevékenységünk rendszerezését az évkör segíti. Az év körforgásában, az évszakokhoz kapcsolódnak az ünnepkörök jeles napjai és a hagyományápoló tevékenységek, és mindezekhez jönnek a népművészeti, népköltészeti alkotások. A hagyományápoló tevékenységek kiválasztásánál és tervezésénél figyelembe vettük az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait. A megvalósított események, tevékenységek, erősítették és kiegészítették egymást és segítették a sokoldalú tapasztalatszerzést, a cselekvésbe ágyazott tanulást.
A támogatás összege: 1.300.000Ft volt.
Az anyagi támogatásnak köszönhetően megvalósított programok:
• Népi jeles napokhoz kapcsolódó zeneelőadások általi élménnyújtást kaptak a gyerekek a Hangraforgó Zenekarral
• A Cifra műhelyfoglalkozások keretében találkozhattak a népi motívumvilággal, hangszerekkel, tánccal, népi öltözetekkel
• A Rómer Múzeumba múzeumpedagógiai foglalkozások látogatásának finanszírozását oldottuk meg
• A Vaskakas Bábszínház előadásaival a gyermek színházi előadások látogatását növelhettük
• A tehetséggondozáshoz és a zenei képességek fejlesztéséhez eszközöket vásárolhattunk
• A mesterségek napján a népi kismesterek munkáját közvetlen megfigyelhették és kipróbálhatták a gyerekek
• Kirándulás útiköltségének biztosításával, a Kisalföld népi kultúrájával, és természeti szépségeivel ismerkedhettek meg

Az óvodás gyermek, eredendően befogadó, kíváncsi. Rajtunk múlik, mire irányítjuk a figyelmét. A pályázattal a szakmai elismerés mellett, anyagi segítséget kaptunk ahhoz, hogy tovább tudjuk bővíteni elgondolásainkat, finanszírozni tudjuk a múzeumi és a színházi látogatásokat, művészek meghívását óvodánkba, kirándulást, művészeti tevékenységekhez népi hangszereszközök biztosítását.
Bejelentkezés