Mónus Illés utcai ovi Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda
Fontos információk

A nevelési év és nyitvatartás

szeptember 1-től - augusztus 31-ig.
Az óvoda nyitvatartási ideje (hétfőtől péntekig): 06:30-tól 17:00-ig

Az óvoda nyári leállásának várható ideje

Adott év február 15. napjáig kerül kihirdetésre.

A nyári időszakban a gyermekek összevont csoportokban lesznek.

Nevelés nélküli munkanapok

Az intézmény 5 nevelésnélküli munkanapot szervezhet, amelyen a pedagógusok továbbképzésen vesznek részt, a gyermekeknek összevont csoportban ügyeletet biztosítunk.

Nyílt nap

Az óvoda nyílt napokat szervez a leendő kiscsoportos gyermekek számára.
Az időpontok minden év januárban kerülnek meghatározásra.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket!

Bejárati kapu zárás

A gyermekek és az értékek biztonsága érdekében az óvoda bejárati kapuját legyenek szívesek maguk után becsukni.
Kérjük a gyermekek 8.30-ig érkezzenek meg az óvodába, mert az ajtókat 09.00-kor bezárjuk. Aki ebéd után elviszi gyermekét, 12.30-ig tegye meg, mert 12.30-14.30-ig ismét zárva tartjuk az ajtókat.

Ebéd befizetés

A térítéses étkező gyermekek számára, az étkezés befizetése jelenleg átutalással vagy csoportos beszedési megbízással történik a Gazdasági Ellátó Központ számlaszámára.

Ebéd lemondás

Étkezés Lemondás lehetséges módjai:
o e-mail: lemondas@gek.hu
o telefon: 96/510-680 vagy 20/553-18-20
o regisztrált felhasználóknak a Polisz Szülői felületen: www.gyor.ecity.hu
o e-mail-ben és telefonon történő lemondáskor kérjük megadni:
 gyermek nevét, óvodáját, csoportját
 mikortól meddig kérik az étkezés szüneteltetését


Kérjük az ingyenes étkezésre jogosult gyermek távolmaradása esetén is mondják le a szülők az étkezést.

Ingyenes étkezés az óvodában

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény kibővítette az ingyenes óvoda és bölcsődei étkezésre jogosultak körét 2015. szeptember 1. napi hatállyal, az alábbiak szerint:

Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
Szükséges hozzá:
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
Szükséges hozzá:
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
- magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat,
- illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek.
Szükséges hozzá:
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
- magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat

Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.
Szükséges hozzá:
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
- nyilatkozat a jövedelemről. /a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást nem kérünk/

Nevelésbe vették
Szükséges hozzá:
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
- határozat a nevelésbe vételről

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat kitöltve, aláírva az óvodába kell benyújtani. A nyilatkozat a letölthető anyagok oldalon elérhető.

Óvodai beiratás

Szükséges papírok:

gyermeknek:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya
- TAJ szám

szülőnek:
- személyigazolvány
- lakcímkártya

Az óvoda körzetének utcajegyzéke Győr város honlapján található: http://oktatas.gyor.hu/cikk/ovodak.html
Bejelentkezés